„Z gruzów i popiołów” – to tytuł wystawy poświęconej 70. rocznicy zdobycia Świdwina. Można ją oglądać na ulicy 1 Maja. Ekspozycję przygotowało Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Carpe diem. Składa się ona z 14 dwustronnych tablic. Na planszach zaprezentowano przede wszystkim zdjęcia i dokumenty z okresu 1945 – 1955. Oglądający mogą obejrzeć kopie zdjęć oraz dokumentów polskich robotników przymusowych przebywających w Świdwinie podczas wojny, dokumenty osadników zasiedlających miasto, świadectwa i legitymacje wystawiane przez nowopowstałe szkoły. Ponadto wystawę wzbogacają unikatowe zdjęcia udostępnione Stowarzyszeniu od kilku lat przez mieszkańców Świdwina. W dniu 3 marca 2015 roku przypadała 70. rocznica zdobycia Świdwina przez Armię Czerwoną. Jednak o polskim Świdwinie możemy mówić dopiero od 10 marca 1945 roku, kiedy to komendant wojsk radzieckich, kapitan Szewo powołał w Świdwinie pierwszą, polską władzę administracyjną, na której czele stanął były robotnik przymusowy Jan Górski. Jakkolwiek nie rozpatrywano by tych dat, oznaczały one zmiany społeczno-administracyjne dla jego przeszłych i obecnych mieszkańców.

Wystawa dofinansowana została przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie. Nie byłaby też możliwa, gdyby nie pomoc władz Połczyna-Zdroju, które użyczyły specjalnych stelaży wystawowych.

Zapraszamy do oglądania ekspozycji do 31 marca.