11 marca 2015 r. klasy Ib i Id spotkały się  z p. Krystyną Zarembą, byłą nauczycielką i dyrektorką Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 im. Orła Białego.

Pani Krystyna Zaremba w bardzo ciekawy sposób przekazała dzieciom informacje o początkach szkoły, jej wyglądzie, lekcjach oraz warunkach, w jakich się odbywały. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały historii związanej z wyborem szkolnego patrona oraz historii powstania hymnu szkolnego. Były ciekawe jak zachowywali się w tamtych czasach uczniowie, jakie oceny otrzymywali, czy lubili szkołę. Pytały również o to, czy dawni uczniowie utrzymują kontakt z p. Krystyną Zarembą.

Dziękujemy p. Krystynie Zarembie za przybycie i przeprowadzenie wspaniałej lekcji o historii naszej szkoły.