Stowarzyszenie jest  organizacja społeczna powoływaną przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

Nasze Stowarzyszenie powstało 23.12.2011 roku w Batyniu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi Batyń, gminy Rąbino, powiatu świdwińskiego, obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz regionu geograficznego obejmującego obszar Pomorza również w znaczeniu historycznym.

            Zajmuje się przede wszystkim działalnością w zakresie rozwój przedsiębiorczości lokalnej oraz aktywności zawodowej. Wspomagamy przeciwdziałanie bezrobociu, alkoholizmowi oraz patologią społecznym. Naszym celem jest także rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja nauki, kultury, tradycji naszego regionu jak i turystyki. Pragniemy chronić i rewitalizować dobra architektury i przyrody regionu. Naszym zamierzeniem jest również nawiązywanie i rozwijanie współpracy ze środowiskami Pomorzan w Niemczech, Brazylii, Kanadzie, USA, Australii i innych krajach.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.