Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz aktywizacji gospodarczej, społecznej, turystycznej, kulturalnej i cywilizacyjnej regionu (gminy, powiatu, województwa, euroregionu, współpracy transgranicznej) we współpracy z władzami samorządowymi, administracji państwowej, organizacji pozarządowymi oraz przedstawicielami środowisk biznesu, kultury, sztuki i nauki.

Stowarzyszenie ma również na celu działania sprzyjające kultywowaniu oraz ochronie tradycji społecznej, kulturalnej, architektonicznej, kulinarnej, rolnej, rzemieślniczej, rybackiej, morskiej, naukowej, biznesowej i innej regionu w jego historycznej krainie o nazwie Pomorze.

Nasze Stowarzyszenie  ponadto ma na celu integrację środowisk oraz zachowanie tradycji obecnych  i dawnych Pomorzan zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.