a Rąbino położona jest w obrębie Pojezierza Zachodniopomorskiego w powiecie świdwińskim. Od strony południowo-zachodniej graniczy z gminą Świdwin, od zachodu z gminą Sławoborze. Granicę północną wyznacza gmina Białogard (powiat białogardzki). Natomiast na wschodzie i południowym wschodzie gmina graniczy z gminą Połczyn-Zdrój. Pod względem obszarowym gmina plasuje się w środku wiejskich gmin województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia Gminy wynosi około 180 km2. Użytki rolne stanowią 56%, a lasy 37% powierzchni gminy. Gmina posiada także gęsta sieć osadniczą. Na jej terenie znajduje się 27 wsi tworzących 15 sołectw. Przez gminę przepływa rzeka Mogilica, dopływ Parsęty. W gminie Rąbino na ogólną powierzchnie 18 tys. Ha przypada : 10.072 ha użytków rolnych, 6.766 ha lasów, 310 ha dróg i 203 ha terenów zabudowanych. Gmina posiada korzystne warunki glebowo-przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. Charakteryzuje się żyznym glebami wykształconych z glin zwałowych i piasków gliniastych. Przeważają gleby klasy IV zaliczane do kompleksu żytniego i zajmują one 58,2% powierzchni gruntów ornych, gleby najlepszej – klasy III – zajmują 16,6% powierzchni gruntów ornych. Najkorzystniejsze warunki dla intensywnej produkcji rolnej posiada obszar południowy, tj. Dąbrowa Białogardzka, Modrzewiec, Jezierzyce, Stare Ludzicko. Gręzino, Rąbino.

mapaGmin