Przez teren Gminy nie przebiegają drogi o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Drogi o znaczeniu ponadlokalnym prowadzą tylko przez obrzeża gminy. Droga wojewódzka nr 162 Płoty –Świdwin –Buślary jest oddalona od Rąbina o 12 km na południe, łączy wieś Sławę (gm. Świdwin) ze Świdwinem i wsią Nowe Luzdicko. Droga nr 163 Kołobrzeg – Białogard- Połczyn –Zdrój, oddalona od Rąbina na wschód o 11 km, łączy wieś Biernów z Połczynem-Zdrojem i Białogardem. Odległość od Rąbina do stolicy powiatu, Świdwina wynosi 20 km. Rąbino otrzymało połączenie kolejowe już w 1859 r. po otwarciu odcinka od Koszalina do Stargardu Szczecińskiego łącząc się z linią do Szczecina. W 1870 r. linia została wydłużona do Gdańska. Pomiędzy latami 1951 a 1989 linię zelektryfikowano (odcinek przez Rąbino w 1987 r.). Przez położoną w gminie wieś Stare Ludzicko prowadziła linia ze Świdwina do Połczyna-Zdroju zbudowana w końcu lat 90. XIX w., zamknięta niemal 100 lat później. Obecnie na terenie gminy czynne są dwie stacje: Rąbino i Nielep.